Tin tức

Thông báo điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian thu nhận hồ sơ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017

Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa: Thông báo điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian thu nhận hồ sơ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa thông báo điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian thu nhận hồ sơ xét…

Continue Reading
Tin tức

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA YHCT

1. PHÁC ĐỒ SỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ I.  CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ PHẢN VỆ Phản vệ được phân thành 4 mức độ: 1. nhẹ (độ I): Chỉ có các triệu chứng da, tổ chức dưới da và niêm mạc như mày đay, ngứa phù mạch 2. Nặng ( độ II): có từ 2 biểu hiện…

Continue Reading
Tin tức

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2017

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017   Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2017, UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:…

Continue Reading
Tin tức

Báo cáo KCB 6 tháng 2018

Thực hiện nghiêm túc luật khám chữa bệnh, triển khai kịp thời các Nghị định, thông tư và các văn bản hưỡng dẫn về khám chữa bệnh. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, triển khai đầy đủ các quy trình kỹ thuật dựa trên quy trình kỹ thuật do Bộ y tế ban hành,…

Continue Reading