Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa: Thông báo điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian thu nhận hồ sơ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017
Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa thông báo điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian thu nhận hồ sơ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:Tuyển dụng 08 viên chức để bố trí vào làm việc ở 07 vị trí việc làm tại các khoa, phòng của Bệnh viên.

Cụ thể:

– Đại học, ngành bác sĩ đa khoa (Bác sĩ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng): 04 chỉ tiêu

– Đại học, ngành bác sĩ đa khoa: 01 chỉ tiêu

– Trung cấp trở lên, ngành Điều dưỡng đa khoa: 01 chỉ tiêu

– Đại học, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường: 01 chỉ tiêu

– Đai học, ngành công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Tiếp tục thu nhận hồ sơ kể từ ngày đăng thông báo này đến hết ngày 09/01/2018; buổi sáng từ 07h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 trong các ngày làm việc.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa

(Địa chỉ: Tiểu khu 9 – Thị trấn Quy Đạt – huyện Minh Hóa – tỉnh Quảng Bình)

Lưu ý: Người tham gia dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ; hồ sơ dự tuyển không trả lại.

4. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/01 thí sinh

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện đa khoa Minh Hóa để được hướng dẫn cụ thể, số điện thoại 02323 572 337.

Giám đốc
Đinh Viễn Anh