Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh nhằm ngày một nâng cao

chất lượng phục vụ bệnh nhân và cũng góp phần nâng cao hiệu quả về công tác tuyên truyền tác

động đến nhận thức của cộng đồng, người bệnh và người

nhà người bệnh về sự chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại hướng tới sự hài lòng của người bệnh

trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ người dân. Vì vậy,

Bệnh viện tổ chức cuộc thi “Thiết kế Biểu trưng(Logo) và sáng tác Khẩu hiệu (Slogan) cho Bệnh viện

và cho các khoa phòng, cụ thể như sau:

I.  MỤC ĐÍCH

– Lựa chọn được Biểu trưng(Logo) và Khẩu hiệu(Slogan) sử dụng trong các hoạt động thông tin,

tuyên truyền, thể hiện rõ nét truyền thống, lịch sử, tiềm năng lợi thế và chiến lược phát triển của

Bệnh viện Đa khoa Minh hóa và biểu trưng của các khoa phòng.

–  Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện và các khoa phòng.

–  Cuộc thi tổ chức thiết thực, hiệu quả.

–  Lựa chọn được Tác phẩm đảm bảo chất lượng, mang tính nghệ thuật cao, khẩu hiệu không được sao chép,

hình thức sáng tạo, đơn giản và có tính khả thi.

II.THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO

1. Đại diện lãnh đạo Ban Giám đốc Bệnh viện đa kho Minh hóa;

2. Đại diện Công đoàn Bệnh viện;

3. Đại diện Đoàn thanh niên Bệnh viện;

4. Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng: KHTH, TCKT, TCCB, Điều dưỡng,

5. Một số chuyên gia về Mỹ thuật, …

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

–  Cán bộ biên chế, nhân viên hợp đồng, học việc đang học tập và công tác tại Bệnh viện đa khoa Minh Hóa.

 

IV. THỜI GIAN DỰ THI VÀ CHẤM TÁC PHẨM DỰ THI

1.  Thời gian phát động và nhận hồ sơ:

–  Thời gian phát động cuộc thi: ngày 29/5/2018.

–  Hạn cuối cùng nhận hồ sơ:16h30, ngày 25 /6/2018.

–  Thời gian chấm tác phẩm dự thi: từ ngày 25/6/2018 – 30/6/2018

–  Địa điểm: Phòng KHTH bệnh viện đa khoa Minh Hóa

–  Địa chỉ Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

–  Mọi thắc mắc về cuộc thi xin vui lòng liên hệ: Bs. Đinh Văn Thìn – Phòng KHTH.

– Số điện thoại: 0911.885.822.

2.  Hồ sơ dự thi:

–  Bài dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi “Thiết kế Biểu trưng (Logo) và sáng tác

Khẩu hiệu(Slogan) Bệnh viện đa khoa Minh Hóa”và thông tin của tác giả.

-Họ tên, ngày tháng năm sinh,  khoa phòng công tác, số điện thoại liên lạc, email.

–  01 đơn đăng ký dự thi (theo mẫu phần phụ lục 1).

–  Tác phẩm Biểu trưng (Logo), khẩu hiệu ( sologan) được ghi trong bài thi kèm theo hình ảnh.

–  Gửi kết quả dự thi vè phòng Kế hoạch tổng hợp.

– Tham khảo: Tại Website: bvminhhoa.com

V.QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI

1.  Quy định chung:

–  Thể hiện hình ảnh Bệnh viện đa khoa Minh Hóa là một bệnh viện năng động, đồng thời phát huy,

kế thừa và bảo tồn những giá trị lịch sử của Bệnh viện đa khoa Minh Hóa và các khoa phòng trong

vai trò chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho người dân.

–  Tác phẩm dự thi phải đạt được những yêu cầu về thiết kế như: thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận diện,

ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa Á Đông kết hợp với xu thế hiện đại và

hội nhập cụ thể được thể hiện qua: màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa,…

–  Các tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng trong bất kỳ cuộc thi nào khác.

–  Khẩu hiệu (Slogan) phải ngắn gọn, súc tích gồm có Tiếng Việt – Tiếng Anh.

–  Mỗi tác giả có thể tham dự nhiều tác phẩm.

VI. BẢN QUYỀN, QUYỀN SỞ HỮU TÁC PHẨM DỰ THI

1. Bản quyền tác phẩm dự thi:

–  Tác giả chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, bản quyền đối với tác phẩm của mình.

– Trong trường hợp,việc vi phạm pháp luật bản quyền, tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi

sản phẩm dự thi đoạt giải thì Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng

và thông báo rộng rãi, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các tổ chức, cá nhân liên quan.

–  Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo

quy định của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ do tổ chức hoặc

cá nhân đạt giải chịu trách nhiệm.

2. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đạt giải:

–  Bệnh viện đa khoa Minh Hóa và các khoa phòng được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn,

toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những mẫu Biểu trưng(Logo) và Khẩu hiệu(Slogan)

đạt giải theo mục đích tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bệnh viện đa khoa Minh Hóa và các khoa Phòng.

–  Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trừ trường hợp tác phẩm vi phạm pháp luật bản quyền,

tranh chấp bản quyền. Bệnh viện được toàn quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động

của Bệnh viện đa khoa Minh Hóa và các khoa phòng.

V. GIẢI THƯỞNG

1.Giải thưởng cho Sáng tác Slogan cấp Bệnh viện:

–  1.000.000đ ( 01 Giải thưởng).

2. Giải thưởng cho sáng tác slogan ( khẩu hiệu) cấp Khoa Phòng:

– Mỗi giải 200.000đ nếu được chọn ( 16 khoa phòng x 200.000=3200.000).

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

( Đã ký)

Đinh Thanh Giáo

(Phó Giám đốc Bệnh viện)

       

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI               

“SÁNG TÁC SLOGAN”

                                  

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tác Slogan” Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………Cấp ngày:………………….Tại:……………………………..

Khoa, phòng công tác:……………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định của Ban tổ chức về thể lệ tham dự cuộc thi

sáng tác slogan cho Bệnh viện, tôi đã hiểu rõ và đồng ý tham gia cuộc thi này như sau:

1. Câu slogan cho Bệnh viện:………………………………………………………………………………

*Thuyết minh/diễn giải ý tưởng (không quá 300 từ):

……………………………………………………………………………………………………

2. Câu slogan cho Khoa/phòng……………………………..:………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

*Thuyết minh/diễn giải ý tưởng (không quá 300 từ):

……………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết:

1. Câu slogan nêu trên là do tôi tự sáng tác và chưa được công bố và sử dụng dướ

i bất kỳ hình thức nào. Câu slogan của tôi không trùng lặp, sao chép với các slogan

của các thương hiệu/bệnh viện khác đã được đăng ký bản quyền.

2. Nếu được nhận giải thưởng, tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của Ban tổ chức v

à cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan sau khi đã nhận giải.

3. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của bản đăng ký dự thi.

* Lưu ý: Phiếu đăng ký dự thi chỉ được in một mặt.

Minh Hóa, ngày…..tháng…..năm 2018.