1. Bệnh nhân đến yêu cầu khám bệnh được đón tiếp và nhân viên y tế tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra giấy tờ liên quan và BHYT à phát số thứ tự khám bệnh à Bệnh nhân cầm sổ khám bệnh đến khu vực chờ khám.
  2. Bệnh nhân đến phòng khám theo số thứ tự, chờ gọi tên vào nộp sổ và khám bệnh.
  3. Bác sĩ, Y sỹ khám, chỉ định làm xét nghiệm và/hoặc chụp xquang và/hoặc siêu âm, điện tim, nội soi.
  4. Bệnh nhân cầm phiếu chỉ định đến phòng làm xét nghiệm hoặc chụp xquang hoặc siêu âm, điện tim, nội soi.
  5. Khi có kết quả xét nghiệm và/hoặc kết quả chụp xquang và/hoặc siêu âm, điện tim, nội soi. Bệnh nhân trở về phòng khám để gặp bác sĩ và được chỉ định điều trị nội trú hoặc ngoại trú.
  6. Bệnh nhân nhận toa thuốc à tới quầy thanh toán viện phí thanh toán à nhận thuốc tại khoa Dược à ra về.
  7. Đối với người bệnh cần nhập viện, Bác sĩ đề nghị bệnh nhân nhập viện.
  8. Bệnh nhân được nhân viên Y tế cầm hồ sơ nhập viện đến quầy thu viện phí nộp tiền tạm ứng nhập viện.